català / castellano
CERTIFICACIÓ Normas ISO
RIN, S.A. disposa de la certificació de TÜVRheinland en Norma ISO 9001:2008 de Sistemes de Gestió de Qualitat, i en Norma ISO 14001:2004 de Sistemes de Gestió Ambiental.
POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT
La Direcció de RIN, S.A, està compromesa en la implementació i manteniment d'un Sistema de Gestió Integral de Qualitat i Medi ambient efectiu i que asseguri una millora contínua de les activitats i serveis de l'empresa. Per a això, proporciona els mitjans econòmics, tècnics i humans necessaris per complir amb els següents punts:
Assegurar la satisfacció del client i la qualitat en el nostre producte.
Prevenir la contaminació del medi ambient.
Complir amb els requisits legals i reglamentaris aplicables i amb altres requisits que l'organització subscrigui relacionats amb la qualitat o el medi ambient.
a Direcció de RIN, S.A. pren les mesures necessàries per aconseguir que la seva Política sigui engegada, mantinguda, difosa i compresa per tota la plantilla i per totes les persones que treballen per a l'empresa o en el seu nom.
En resum, els fonaments de la nostra Política de Qualitat i Medi ambient, són:
· QUALITAT EN EL SERVICI AL CLIENT
· MINIMITZACIÓ DE L’ IMPACTE AMBIENTAL
Satisfacció del Client: l'enfocament principal de qualitat és la satisfacció total de les necessitats dels nostres clients, oferint el millor servei amb el menor impacte ambiental i el seguiment continu en la realització del nostre producte, oferint un tracte directe i personalitzat.
Millora d'activitats i processos: aquest compromís ho adoptem voluntàriament, amb esperit de millorar dia a dia, en els processos i serveis realitzats per totes i cadascuna de les àrees de l'empresa.
Participació dels empleats: proporcionar al nostre personal tota la formació i la informació necessària, així com oportunitats de desenvolupament professional, els informem dels nostres objectius de qualitat i medi ambient, a fi d'assegurar la seva participació en el Sistema.
erceres parts: divulgar i promoure la utilització i el desenvolupament de bones pràctiques ambientals tant al nostre personal com als nostres proveïdors i subcontractistes, i influir a les terceres parts per aconseguir estàndards ambientals similars als de RIN, S.A.
Gestió de residus: reduir progressivament, sempre que sigui viable, la producció de residus. Gestionar correctament els residus generats segons les següents prioritats: minimització, valorització, i finalment, deposició en abocador controlat.
Consum racional: usar racionalment i minimitzar, sempre que sigui possible, el consum dels recursos naturals, matèries primeres i altres materials utilitzats en la nostra organització.
Ús de productes: evitar l'ús innecessari de productes químics limitant l'aplicació als nivells imprescindibles per oferir un servei de qualitat. Prendre les mesures necessàries perquè la seva aplicació no suposi un risc per a l'entorn i la seguretat de les persones.
RIN, S. a. aplica principis i pràctiques de gestió de qualitat i medi ambient per complir aquests compromisos, establint anualment uns objectius i controlant els nostres progressos i la seva execució.
La direcció